Handleiding NZBGet op Synology NAS

NZBGet configureren, NZB, Queue, Conection en Logging


NZBGet configuratie, Incoming NZBS

Op het tabblad "Incoming NZB'S" kunnen we de volgende instellingen doen:

AppendCategoryDir Zorgt voor een sub map met de categorie naam in de doel map
NZBDirinterval Hoe vaak moet NZBGet de NZB map controleren op nieuwe NZB bestanden. Een 0 schakelt deze optie uit.
NzbDirFileAge Hoe oud moet een NZB bestand minimaal zijn voordat deze aan de wachtrij wordt toegevoegd.
DupeCheck Controleer op dubbele NZB bestanden, dit voorkomt dat je vaker dan 1 keer hetzelfde NZB bestand downloadt.

NZBGet configuratie, Download Queue

En op het tabblad "Download Queue" kunnen we de diverse opties voor de wachtrij ingeven, wij pikken de belangrijkste er tussen uit:

FlushQueue Dit verbetert de veiligheid van het download wachtrij, maar kan de schijf prestaties verminderen vanwege het uitschakelen van schijfcaching voor het wachtrijbestand.
ContinuePartial Zorgt ervoor dat de wachtrij bij een start opnieuw geladen wordt uit het bovenstaande bestand en het downloaden weer verdergaat.
PropagationDelay Met deze optie wordt de minimumleeftijd voor NZB bestanden ingesteld. Zeer recente bestanden worden niet gedownload om download fouten te voorkomen. De bestanden blijven in de wachtrij staan tot de ingestelde vertragings tijd verloopt, waarna ze worden gedownload.
ArticleCache Artikel cache helpt de prestaties te verbeteren. Ten eerste kan het aantal schijf bewerkingen aanzienlijk worden verminderd. Ten tweede zijn de gecreëerde bestanden minder gefragmenteerd, wat opnieuw de nabewerking (uitpakken) versnelt. De artikel cache werkt het beste met de optie DirectWrite die zelfs kleine cache (zoals 50 MB) effectief kan gebruiken.
DirectWrite Wanneer de optie DirectWrite is uitgeschakeld en de artikelcache (optie ArticleCache) niet actief is of vol is, slaat het programma gedownloade artikelen op in een tijdelijke map en leest deze later allemaal om opnieuw in het doelbestand te schrijven.

Wanneer de optie DirectWrite is ingeschakeld, maakt het programma eerst het uitvoer bestemmings bestand met de vereiste grootte (totale grootte van alle artikelen) en schrijft de artikelen vervolgens rechtstreeks naar dit bestand zonder tijdelijke bestanden te maken. Als de artikelcache (optie ArticleCache) actief is, worden de gedownloade artikelen eerst in de cache opgeslagen en naar het doelbestand geschreven wanneer de cache leegloopt. Dit gebeurt wanneer alle artikelen van het bestand zijn gedownload of wanneer de cache tot 90% vol is.
WriteBuffer Geheugenlimiet voor schrijfbuffer per verbinding. Wanneer gedownloade artikelen op schijf worden geschreven, verzamelt het besturingssysteem gegevens in de interne buffer voordat deze naar schijf worden gespoeld. Deze optie bepaalt de grootte van deze buffer per verbinding / downloadthread.
Aanbevolen waarde voor systemen met voldoende geheugen: 1024.
FileNaming Hoe gedownloade bestanden een naam te geven. Omdat wij NZBGet alleen maar gebruiken om te downloaden en uit te pakken en we het hernoemen en verplaatsen van de downloads over laten aan bijvoorbeeld Lidarr kiezen we hier voor NZB.

Artikel - gebruik bestandsnamen opgeslagen in artikel metadata;
Nzb - gebruik bestandsnamen zoals gedefinieerd in nzb-bestand;
Auto - geeft de voorkeur aan namen uit metagegevens van artikelen; gebruik voor verduisterde bestanden namen uit het nzb-bestand.
TerminateTimeout Time-out tot een download-thread moet worden afgebroken.
ReorderFiles Her-orden bestanden binnen nzb's voor optimale downloadvolgorde.
Wanneer het nzb-bestand wordt toegevoegd aan de wachtrij, kunnen de bestanden die worden vermeld in nzb in een willekeurige volgorde staan. Wanneer "ReorderFiles" actief is, worden de bestanden automatisch alfabetisch gesorteerd om ervoor te zorgen dat de archiefonderdelen in de juiste volgorde worden gedownload. De par2-bestanden worden naar het einde verplaatst en vervolgens op grootte gesorteerd.
PostStrategy Nabewerkings strategie.
Sequential - gedownloade items worden per post-verwerkt vanuit een wachtrij, één item tegelijk, om de meeste computer bronnen aan elk item te wijden. Daarom zal een nabewerking par reparatie voorkomen dat een andere taak wordt uitgevoerd, zelfs als het item geen par reparatie vereist;
Balanced - items die niet per reparatie hoeven te worden, worden één voor één nabewerkt, terwijl par-reparatietaken ook tegelijkertijd na elkaar kunnen worden uitgevoerd. Dit betekent dat een nabewerking per reparatie niet zal verhinderen dat een andere taak wordt uitgevoerd, maar dat dit kost om meer computerbronnen te gebruiken;
Aggressive - zal gelijktijdig tot drie items verwerken, waaronder één par-reparatietaak;
Rocket - zal gelijktijdig tot zes items verwerken, waaronder een of twee par reparatietaken.
Diskspace Pauzeer de download als de vrije schijfruimte onder de ingestelde hoeveelheid komt.
NZBCleanupDisk Verwijder het NZB-bestand wanneer het niet meer nodig is.

Dan het tabblad "Connection", belangrijk als je bijvoorbeeld een blok abonnement hebt.

ArticleRetries Hoeveel nieuwe pogingen moeten worden geprobeerd als er een download fout optreedt. Als het downloaden mislukt vanwege een onvolledig of beschadigd artikel of vanwege een CRC-fout, probeert het programma het artikel zo vaak opnieuw te downloaden van dezelfde nieuwsserver als gedefinieerd in deze optie.
ArticleInterval Artikel opnieuw proberen interval. Als het downloaden van het artikel mislukt vanwege een onderbroken verbinding, wordt de server tijdelijk geblokkeerd totdat het interval tijd voor opnieuw proberen verloopt.
ArticleTimeout Time-out van de verbinding voor downloaden van een artikel.
UrlRetries Aantal download pogingen voor het ophalen van URL's. Als het ophalen van het nzb-bestand via de URL of het ophalen van de RSS-feed mislukt, wordt er na het opnieuw proberen een nieuwe poging gedaan (optie UrlInterval).
UrlInterval Interval voor opnieuw ophalen van URL's. Als het ophalen van het nzb-bestand via URL of het ophalen van de RSS-feed mislukt, wordt er na de ingestelde interval tijd een nieuwe poging gedaan.
UrlTimeout Time-out van verbinding voor ophalen van URL's. Time-out van verbinding bij ophalen van nzb-bestanden via URL's en ophalen van RSS-feeds.
RemoteTimeout Time-out voor inkomende verbindingen. Stel een time-out in voor verbindingen van clients (webbrowsers en API-clients).
DownloadRate Stel de maximale download snelheid in bij het starten van het programma. De download snelheid kan later worden gewijzigd in de web interface of via externe oproepen. Waarde "0" betekent geen snelheidsregeling.
URLConections Maximaal aantal gelijktijdige verbindingen voor nzb-URL-downloads. Wanneer NZB-bestanden worden toegevoegd aan de wachtrij via URL, downloadt het programma ze van de opgegeven URL. De optie beperkt het maximale aantal verbindingen dat voor dit doel wordt gebruikt, wanneer meerdere URL's tegelijkertijd werden toegevoegd.
UrlForce Forceer URL-downloads, zelfs als de download wachtrij is gepauzeerd. Als de optie actief is, worden de URL-downloads (zoals het toevoegen van nzb-bestanden via URL of het ophalen van RSS-feeds en nzb-bestanden van feeds) uitgevoerd, zelfs als de download in de pauze stand staat.
MontlyQuota Maandelijks quotum voor download volume. Tijdens het downloaden wordt het quotum constant gecontroleerd en wordt het downloaden automatisch gestopt als de limiet wordt bereikt. Zodra de volgende factureringsmaand begint, wordt de status "quota bereikt" automatisch opgeheven en gaat het downloaden door. Downloads met force-prioriteit worden verwerkt ongeacht de quotastatus. Waarde "0" schakelt maandelijkse quota controle uit.
QuataStartday Dag van de maand waarop het maandelijkse quotum begint.
DailyQuota Dagelijks quotum voor download volume. Zie optie MonthlyQuota voor details. Waarde "0" schakelt dagelijkse quota controle uit.

 

NZBGet configuratie, Logging

En op het tabblad "Logging" veranderen we de wijze van informeren van de info berichten van screen naar log. Dit voorkomt dat je straks een heleboel berichten hebt staan. Info betekent in dit geval ook als er een rar bestand is gedownload of uitgepakt. En een beetje Blu-ray heeft toch over de 100 Rar en Par bestanden dus reken het aantal "nutteloze" berichten dan maar uit.

Op de volgende pagina gaan we verder met het configureren van de Rar & Par repair en de Post-Proccessing Scripts.

En met vragen en opmerkingen kun je altijd in ons forum terecht of je gebruikt het onderstaande formulier!

Voeg reactie toe

* Benodigde informatie
1000
Wat is het tegenovergestelde van zwak?

Reacties

Nog geen reacties. Wees de eerste!


© 2007 - 2024 Snelrennen.nl. All rights reserved.