Handleiding NZBGet op Synology NAS

NZBGet configureren, Rar & Par en Post-Proccessing Scripts


NZBGet configuratie, Par Check/Repairing

Op het tabblad "Check and Repair" kun je instellen hoe NZBGet met het eventueel repareren en herstellen van de gedownloade bestanden moet omgaan:

CrcCheck Controleer CRC van gedownloade en gedecodeerde artikelen. Normaal gesproken moet deze optie worden ingeschakeld om download fouten beter te detecteren en voor snelle par-verificatie (optie ParQuick).
ParCheck Geef aan of en hoe par-verificatie moet worden uitgevoerd. Zet op Auto(matisch)
ParRepair Automatische par-reparatie na par-verificatie. Als de optie ParCheck is ingesteld op "Auto" of "Force", bepaalt deze optie of de download moet worden gerepareerd wanneer dat nodig is. De optie kan worden uitgeschakeld als een computer niet voldoende CPU-vermogen heeft, omdat repareren op een langzame computer te veel bronnen en tijd kan kosten.
ParScan Welke bestanden moeten worden gescand tijdens par-verificatie.
Limited - scan alleen bestanden die behoren tot par-set;
Extended - scan bestanden die behoren tot par-set eerst, scan andere bestanden totdat alle ontbrekende bestanden zijn gevonden;
Full - scan alle bestanden in de doelmap. Kan erg tijdrovend zijn, maar kan soms repareren waar Limited en Extended falen;
Dupe - scan bestanden die behoren tot par-set eerst, scan andere bestanden totdat reparatie mogelijk is. Zelfs bestanden van andere dubbele downloads worden gescand. Kan erg tijdrovend zijn maar levert de beste resultaten op.
ParQuick Snelle bestands verificatie tijdens par-check. Als de optie actief is, worden de bestanden snel geverifieerd met checksums die tijdens het downloaden zijn berekend; snelle verificatie is erg snel omdat het niet nodig is bestanden van schijf te lezen, NZBGet kent checksums van gedownloade bestanden en vergelijkt ze snel met checksums die in het par-bestand zijn opgeslagen.
Als de optie is uitgeschakeld, worden de bestanden zoals gewoonlijk geverifieerd. Dat is langzaam. Gebruik dit als de snelle verificatie niet goed werkt.
ParBuffer Geheugenlimiet voor par-reparatie buffer. Stel de hoeveelheid RAM in die de par-checker mag gebruiken tijdens reparatie. De buffer zo groot als de totale grootte van alle beschadigde blokken zorgt voor de optimale reparatiesnelheid. De optie stelt de maximale buffergrootte in, de toegewezen buffer kan kleiner zijn. Als je veel RAM-geheugen in je systeem hebt, stel je de optie in op enkele honderden (MB) voor de beste reparatieprestaties.
ParThreads Aantal threads dat moet worden gebruikt tijdens par-reparatie. Op multi-core CPU's voor de beste snelheid stelt u de optie in op het aantal logische cores (fysieke cores + hyper-threading-eenheden). Als u de CPU tot 100% wilt gebruiken, moet u mogelijk een of twee extra threads toevoegen om te compenseren voor wachtintervallen die worden gebruikt voor threadsynchronisatie. Gebruik op single-core CPU's slechts één thread.
Stel in op '0' om automatisch alle beschikbare CPU-cores te gebruiken (werkt mogelijk niet op oude of exotische platforms).
ParIgnoreExt Bestanden om te negeren tijdens par-check. Lijst met bestandsextensies, bestandsnamen of bestandsmaskers om te negeren door par-hernoemen en par-check. De waardes moeten worden gescheiden door komma's. De waardes kunnen bestandsextensies, bestandsnamen of bestandsmaskers met jokertekens * en? Zijn. Als par-hernoemen of par-check ontbrekende of beschadigde bestanden detecteren, zullen ze bestanden negeren die overeenkomen met deze optie en geen reparatie initiëren. Dit voorkomt tijdrovende reparatie voor onbelangrijke bestanden. Als voorbeeld: .sfv, .nzb, .nfo.
ParRename Controleer op hernoemde en ontbrekende bestanden met behulp van par-bestanden. Par-hernoemen herstelt originele bestandsnamen met behulp van informatie die is opgeslagen in par2-bestanden. Het detecteert ook ontbrekende bestanden (bestanden vermeld in par2-bestanden maar niet aanwezig op schijf). Indien ingeschakeld, wordt de par-rename uitgevoerd als de eerste stap van nabewerking voor elk nzb-bestand. Par-hernoemen is erg snel en wordt sterk aanbevolen, vooral als uitpakken is uitgeschakeld.
RarRename Controleer op hernoemde rar-bestanden. Rar hernoemen herstelt originele bestandsnamen met behulp van informatie die is opgeslagen in rar-bestanden. Indien ingeschakeld, wordt de rar-hernoeming uitgevoerd als een van de eerste stappen van nabewerking voor elk nzb-bestand. Rar hernoemen is handig voor downloads zonder par2-bestanden of voor downloads die bestanden zijn hernoemd voordat par2-bestanden werden gemaakt. In beide gevallen kan par-rename (optie ParRename) bestanden niet hernoemen en de rar-rename maakt het mogelijk downloads uit te pakken die anders zouden mislukken.
DirectRename Hernoem bestanden direct tijdens het downloaden. Dit is vergelijkbaar met par-hernoemen (optie ParRename) maar de bestanden worden tijdens het downloaden hernoemd in plaats van na de verwerking. Dit vereist een lastige verwerking van bestanden en werkt alleen voor gezonde downloads.
HealthCheck Wat te doen als de downloadstatus onder de kritieke status komt.
Delete - verwijder het nzb-bestand uit de wachtrij, verwijder ook al gedownloade bestanden;
Park - verplaats het nzb-bestand naar de geschiedenis, bewaar al gedownloade bestanden. Commando's "Download resterende bestanden" en "Opnieuw mislukte artikelen" zijn beschikbaar voor deze nzb;
Pause - pauzeer nzb-bestand;
None - niets doen (doorgaan met downloaden).
ParTimeLimit Maximale toegestane tijd voor par-reparatie. Als je NZBGet op een zeer trage computer zoals een NAS-apparaat gebruikt, kan het goed zijn om de toegestane tijd voor par-reparatie te beperken. NZBGet berekent de geschatte tijd die nodig is voor par-reparatie. Als de geschatte waarde de hier gedefinieerde limiet overschrijdt, annuleert NZBGet de reparatie.
Om valse annulering te voorkomen, vergelijkt NZBGet de geschatte tijd met ParTimeLimit na de eerste 5 minuten van reparatie, wanneer de berekende geschatte tijd min of meer nauwkeurig is. Maar in het geval dat ParTimeLimit is ingesteld op een waarde kleiner dan 5 minuten, wordt de vergelijking na de eerste hele minuut gemaakt. Waarde "0" betekent onbeperkt.
ParPauseQueue Pauzeer de downloadwachtrij tijdens controle / reparatie. Schakel de optie in om CPU meer tijd te geven voor par-check / reparatie. Dat helpt bij het versnellen van de controle / reparatie op trage CPU's met een snelle verbinding (bijv. NAS-apparaten).

(Niet vergeten onderaan de pagina om de wijzigingen weer op te slaan)

NZBGet configuratie, Unpack

Dan het tabblad "Unpack".

Unpack Download gedownloade nzb-bestanden. Elke download (nzb-bestand) heeft een naverwerkings parameter "Uitpakken". De optie Uitpakken is de standaardwaarde die wordt toegewezen aan deze pp-parameter van de download wanneer deze wordt toegevoegd aan de wachtrij. Wanneer het nzb-bestand aan de wachtrij wordt toegevoegd, kan er een categorie aan worden toegewezen. In dit geval overschrijft de optie CategoryX. Unpack de globale optie Unpack. Als de download beschadigd is en niet kan worden gerepareerd met behulp van par-bestanden, wordt het uitpakken niet uitgevoerd.
Als de optie ParCheck is ingesteld op "Auto", probeert het programma eerst gedownloade bestanden uit te pakken. Als het uitpakken mislukt, wordt de controle / reparatie uitgevoerd en wordt het uitpakken opnieuw uitgevoerd.
DirectUnpack Pak bestanden direct uit tijdens het downloaden. Indien actief worden de bestanden uitgepakt tijdens het downloaden in plaats van na de verwerking. Dit werkt alleen voor gezonde downloads. Beschadigde downloads worden zoals gewoonlijk uitgepakt tijdens de post-verwerkingsfase na par-reparatie.
UnpackPauseQueue Pauzeer de downloadwachtrij tijdens het uitpakken. Schakel de optie in om CPU meer tijd te geven voor het uitpakken. Dat helpt om het uitpakken op trage CPU's te versnellen.
UnpackCleanupDisk Indien aangezet verwijdert deze functie de overbodige Rar bestanden na het uitpakken.
UnrarCmd De locatie van unrar.exe, aanpassen naar: ${AppDir}/unrar x -ai. Dit voorkomt foutmeldingen zoals "Access to the path is denied" in Lidarr, Sonarr en Radarr terwijl je alle rechten goed hebt staan. Dit commando zorgt dat de bestaande, dus eventueel mee ingepakte rechten genegeerd worden.
SevenZipCmd De locatie van 7zip, standaard ${AppDir}/7za
ExtCleanupDisk Bestanden om te verwijderen na een succesvolle download. Lijst met bestandsextensies, bestandsnamen of bestandsmaskers die u na succesvolle download wilt verwijderen. Als het uitpakken of de par-check mislukt, wordt de schoonmaak niet uitgevoerd. Als de download geen archieven of par-bestanden bevat, wordt de opschoning uitgevoerd als de gezondheid 100% is. Als de parameter "uitpakken" is uitgeschakeld voor dat nzb-bestand, wordt het opschonen niet uitgevoerd. De ingangen moeten worden gescheiden door komma's. De ingangen kunnen bestandsextensies, bestandsnamen of bestandsmaskers met jokertekens * en? Zijn. Bijvoorbeeld: .par2, .sfv
UnpackIgnoreExt Bestanden om te negeren tijdens het uitpakken. Lijst met bestandsextensies om te negeren bij het uitpakken van archieven of hernoemen van verborgen archiefbestanden. De ingangen moeten worden gescheiden door komma's.
Pad naar bestand met wachtwoorden voor uitpakken. Als de optie is ingesteld, probeert het programma alle wachtwoorden uit het bestand bij het uitpakken van de archieven. Het bestand moet een tekstbestand zijn met één wachtwoord per regel. Als een nzb-bestand een gedefinieerd wachtwoord heeft (in de instellingen voor na bewerking), wordt het wachtwoordbestand niet voor dat nzb-bestand gebruikt.

NZBGet configuratie, Post-Processing Scripts

En dan als laatste is het tabblad post "Extension Scripts" aan de orde. Dit zijn de scripts die worden uitgevoerd na het downloaden van een NZB bestand en die bepaalde taken uitvoeren. Wij laten deze taken over aan de desbetreffende programma's zoals CouchPotato, Lidarr, Sonarr, SickBeard en Headphones. Daarom laten we alle velden op dit tabblad leeg! Ook het hele script gebeuren onder de "Extension Scripts" laten we leeg. We kijken er niet eens naar. Zoals gezegd, NZBGet hoeft van ons alleen te downloaden en uit te pakken. De rest laten we aan de andere programma's over.

Veel plezier met je NAS als download en multimediacenter. Mocht je met vragen, opmerkingen of problemen zitten kun je daar natuurlijk altijd in het forum mee terecht of via het formulier hieronder. Succes ermee!

Voeg reactie toe

* Benodigde informatie
1000
Type qaz achterstevoren

Reacties

Nog geen reacties. Wees de eerste!


© 2007 - 2024 Snelrennen.nl. All rights reserved.